top of page

ZEYNEP TUNA ULTAV
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Lisans eğitimini 1999'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde; yüksek lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Anabilim Dalında, “Reading Manfredo Tafuri: Architecture and Utopia-Design and Capitalist Development” adlı tez çalışmasıyla 2002 yılında tamamlamış; bu çalışmayla 2005 yılında Mimarlık Vakfı Ödüllü Seçkisi “Mimarlık Tarihi Bilim Dalı” Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Doktora eğitimini ise “Mimarlık ve Bilim Kurgu Edebiyatı Arakesitinde J.G. Ballard’ı Okumak” adlı doktora tez çalışmasıyla Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2003-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak görev almış; 2004-2014 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğretim elemanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2009-2011 yılları arasında bu üniversitede Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014’ten yılından beri Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanlığı ve İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı, 2019 yılından beri (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) enstitü müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Araştırma konuları arasında, Türkiye’de iç mimarlık, mimarlık ve mobilya tarihi; Türkiye’de 20.yy turizm mimarlığı tarihi ve yazınsal mekanlar yer almaktadır. “DATUMM_Dokümantasyon ve Arşivleme Türkiye’de Modern Mobilya” başlıklı bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Gökçeçiçek Savaşır ile birlikte hazırlamış olduğu “Türkiye’de Turizm ve Mimarlık Alanında Bir Öncü: TUSAN”, adlı bildiriyle II. Disiplinlerarası Turizm Konferansı’nda “En İyi Disiplinlerarası Araştırma Ödülü” ve yine Savaşır ile birlikte hazırlamış olduğu “Uludağ Büyük Otel” adlı bildiriyle III. Disiplinlerarası Turizm Konferansı’nda “Anatolia 25. Yıl Özel Ödülü” almaya hak kazanmıştır.

bottom of page