top of page
unnamed.jpg

TÜRKİYE’DE MODERN İÇ MEKANLAR SEMPOZYUMU III 

10-11 Haziran 2024

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

BİLDİRİ VE POSTER ÇAĞRISI

 

docomomo_tr Ulusal Çalışma Grubu’nun alt komitesi olarak 2019 yılında kurulan İç Mekan Komitesi ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu” başlıklı etkinlikle modern iç mekanın daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak geniş kapsamlı ve yaygın katılımlı bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedeflemiştir.

 

Modern iç mekan, Türkiye’de modern hareketin sosyal, kültürel, sanatsal, estetik ve ideolojik yönlerinin daha iyi kavranması için çok boyutlu ve çok disiplinli bir problem alanı sunar. Bu alan, kimi zaman iç mekanın fiziksel sınırları içinde kimi zaman da bu sınırları aşan kentsel, bölgesel ve küresel bağlamlarda modernist söylem ve temsillerle kendini gösterir. İç mekan tasarımı modern mekansallığı, ideolojiyi ve estetiği tecrübe etmeyi ve anlamayı sağlayan önemli bir pratiktir. Dolayısıyla, modern olarak nitelenen tasarım elemanlarının ve iç mekan ögelerinin incelenmesi, tartışılması ve yayılması bu söylem ve temsilleri genişletip derinleştirmek için önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Modern iç mekanın değerinin takdir edilmesi, anlaşılması ve korunması derinlemesine yapılacak araştırmalar ve kapsamlı tartışmalarla sağlanabilir. Günlük yaşamda ve tüketimde modernlik, mahremiyet, verimlilik, ekonomi, konfor ve güzellik gibi kavramların tartışılması bu bağlamda önemlidir. Modernitenin iç mekanda deneyimlenmesini ortaya çıkarmak, korunmasını ve çağdaş tasarımlara yorumlanarak yansıtılmasını teşvik etmek için çok disiplinli araştırmaları ve farklı araştırma yöntemlerini ele almak gerekmektedir.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de modern hareketin kamusal ve özel iç mekanları nasıl şekillendirdiğini gösteren ve derinlemesine araştırılmayı bekleyen birçok vaka mevcuttur. Şüphesiz, bu alanda yakın tarihimize ışık tutan her güncel çalışma modernist söylem ve hareketin kodlarını biraz daha çözmemize ve kültürel belleğimizi zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmamıza olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda, iç mekanlar sanatsal katkıların birleşimiyle birlikte, bir dönemin kültürel durumunu ve bir çağın ruhunu anlamak için olağanüstü kaynaklar sunmaktadır. 

 

docomomo_tr İç Mekan Komitesi tarafından, TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu III, Türkiye’de modern iç mekan üzerine yürütülen güncel araştırmalar için disiplinler arası bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Sempozyuma bildiri sunumu ve poster sunumu olmak üzere iki ayrı katılım seçeneği bulunmaktadır. 

 

Sorularınızı docomomotrint@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için sempozyum web sitesi https://www.docomomo-tr-interior.org/ ve https://www.docomomo-tr-interior.org/sempozyumlar adresleri ziyaret edilebilir.

PROGRAM

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ÖZET KİTABI

bottom of page