top of page
elvan%20hoca%20resin_edited.jpg

T. ELVAN ALTAN
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini (1989), Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans eğitimini (1991) ve SUNY Binghamton Üniversitesi’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora eğitimini (1999) tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Altan, lisans ve lisansüstü düzeyde mimarlık tarihi dersleri vermektedir. 


Araştırma konularının odağını on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanları ve özellikle geç Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti bağlamları ile başkent Ankara’nın yapılı çevre tarihi oluşturmaktadır. 


İlgili akademik ve mesleki kuruluşların komite ve kurullarında görev yapmakta olan Altan, DOCOMOMO_Türkiye'nin de Yürütme Kurulu üyesi ve Ankara temsilcisidir.

bottom of page