top of page
WhatsApp%20Image%202020-12-28%20at%2023.

SELİM SERTEL ÖZTÜRK

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Lisans derecesini 2009 yılında Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden olarak alan Selim Sertel Öztürk, 2014 yılında “Mekân-Zaman Kavramının Sinematografiye Bağlı Değişkenler Doğrultusunda Mekânın Üretilmesindeki Rolü” başlıklı yüksek lisans tezi ile Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Aynı kurumdan 2022 yılında “Rahmi Bediz- Demirtaş Kamçıl Mimarlık Bürosu Konut Kooperatiflerinde Modernite Söylemi” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Araştırma konularının odağı konut, temel tasarım, iç mekan tarihi, sinema ve mimarlık ilişkisi, çağdaş mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi olup, bu alanlarda makaleleri, kitap bölümleri bulunmaktadır. Öztürk “Docomomo_tr_içmekan” çalışma grubu komite üyesi olup, Koç Üniversitesi- VEKAM destekli “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi (2017-) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen “Bellek Ankara” projesinde (2022-) araştırmacıdır. Halen Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

bottom of page