top of page
PS_Prague_Gazete_mini.jpg

PINAR SEZGİNALP

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2008’de lisans derecesini alan Sezginalp, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları programından M.Des derecesini almıştır. Doktora çalışmalarına KU Leuven’de 2013’te değişim programı ile devam etmiş, doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programından 2017’de almıştır. Şu anda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Sezginalp, İç Mimarlık Tasarım Stüdyoları, Mimarlık Tarihi, Barınma ve Evsellik ile Türkiye’de Modern Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı Tarihi dersleri vermektedir. Araştırma konuları ve ilgi alanları: Modern Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı Tarihi ve Tarihyazımı; Barınma, Evselik ve Modern Türkiye’de Ev-yapımı Pratikleri; Cinsiyet ve Mimarlık; Konut İç Mekanları;Türkiye’de Modern İç Mimarlığın Belgelenmesi; Dijital Arşivler ve Mimarlık Mirasıdır.

bottom of page