top of page
unnamed.jpg

TÜRKİYE’DE MODERN İÇ MEKANLAR SEMPOZYUMU III 

10-11 Haziran 2024

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

 

Türkiye’de modern iç mekan üzerine yürütülen güncel araştırmalar için disiplinlerarası bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedefleyen sempozyuma, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla beraber, Türkiye’de üretilmiş modern iç mekanların farklı disiplinlerdeki açılımları ve temsillerine, farklı yapı tiplerindeki çözümlerine ve güncel tartışma ve yaklaşımlarla değerlendirilmelerine ilişkin bildiriler beklenmektedir.

Disiplinler: Plastik Sanatlar, Gösteri Sanatları, Sinema, Edebiyat, Medya ve İletişim, Diğer Tasarım Alanları (moda, grafik, vb.)

Yapı Tipleri: Konut Yapıları, Turizm Yapıları, Sağlık Yapıları, İdari Yapılar, Endüstriyel Yapılar, Rekreasyon ve Spor Yapıları, Kültür Yapıları 

Güncel Tartışmalar/Yaklaşımlar: Tarih Yazımı, Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme

 

Katılım Koşulları ve Süreci:

 • Başvurular en geç 15 Mart 2024, saat 23:59’a kadar docomomotrint@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

 • Katılımcılardan 750-1000 kelimelik bildiri özeti, 3-5 adet anahtar kelime ve çalışmayla ilgili bir görsel (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış bir adet tiff dosyası) beklenmektedir.

 • Bildiri özetlerinin içeriğinde çalışmanın amacı, kapsamı, kuramsal çerçevesi, yöntemi ve beklenen çıkarımlar yer almalıdır.

 • Kabul edilen başvurularla ilgili bilgi 15 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecektir.

 • Kabul edilen tüm bildiriler yüz yüze sunulacaktır.

 • Kabul edilen bildiriler için katılımcılardan sunum dosyalarını 5 Haziran 2024 tarihine kadar docomomotrint@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir.)

 • Etkinlikte bildiri sunumu yapacak olan tüm araştırmacılara katılım belgesi verilecektir.

 • Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, özet kitapçığından çıkartılacak ve bu çalışmalara “sunulan iç mekanlar” listesinde yer verilmeyecektir.

 • Sunulan bildirilerden oluşacak seçki, sempozyumun ardından kitap olarak yayınlanacaktır.

 • docomomotrint@gmail.com adresine sorularınızı e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 • Detaylı bilgi için sempozyum web sitesi https://www.docomomo-tr-interior.org/  ve https://www.docomomo-tr-interior.org/sempozyumlar adresleri ziyaret edilebilir.

 • Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti bulunmamaktadır.

TAKVİM 

 

Bildiri özetlerinin gönderimi: 15 Mart 2024

Bildiri kabul ilanı: 15 Nisan 2024

Bildiri sunum dosyalarının gönderimi: 5 Haziran 2024

Sempozyum: 10-11 Haziran 2024

PROGRAM

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ÖZET KİTABI

bottom of page