top of page
unnamed.jpg

TÜRKİYE’DE MODERN İÇ MEKANLAR SEMPOZYUMU III 

10-11 Haziran 2024

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

POSTER ÇAĞRISI

 

Sempozyuma poster ile katkı verecek katılımcıların 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern iç mekan örneklerini tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının iç mekanlarının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem iç mekanlarının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. 

 

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları etkinliğinin iç mekan örnekleri ile çeşitlenmesiyle docomomo_tr İç Mekan Komitesi’nin hedeflediği belgeleme çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, ülkemizdeki modern içmimarlık mirasına dikkat çekmek ve geniş çevrelerce paylaşmak yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

 

Katılım Koşulları ve Süreci:

  • Başvurular en geç 26 Nisan 2024, saat 23:59’a kadar “docomomotrint@gmail.com” adresine e-posta yoluyla iletilecektir. Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

  • Başvuru, ‘İç Mekan Tanıtım Formu’nun (word formatındaki versiyonu için tıklayınız) doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda iç mekana ilişkin ulaşılabilen özgün görsel ve yazılı belgeler yer almalı ve ayrıca iç mekanı tanıtacak nitelikte özgün ya da güncel bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış bir adet tiff dosyası) iletilmelidir.

  • Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş iç mekanların dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara https://www.docomomo-tr-interior.org/envanter bağlantısından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar docomomo_tr İç Mekan Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yerleşimlere ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

  • Kabul edilen başvurularla ilgili bilgi 20 Mayıs 2024 tarihine kadar katılımcılara iletilecektir.

  • Kabul edilen posterlerin iç mekanı genel hatları ve korunmaya değer özellikleri ile tanıtan 200-350 kelime arası uzunlukta özet metinlerinin, dijital olarak paylaşılacak özet kitabında yer alması için aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre hazırlanarak 27 Mayıs 2024 tarihine kadar docomomotrint@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. (Özet metin formatı için tıklayınız.)

  • Etkinlik boyunca fuaye alanında sergilenmek üzere, kabul edilen iç mekanları görsel ve yazılı belgelerle tanıtan A1 boyutlu ‘Poster’in bağlantıda verilen formata göre pdf ve/veya psd olarak hazırlanması ve 5 Haziran 2024 tarihine kadar docomomotrint@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Poster dosyalarının 15 MB’tan büyük olması durumunda başvurularınızı bir bağlantı linki (Google drive, we transfer vb.) yoluyla göndermeniz gerekmektedir. (Poster şablonu için tıklayınız.)

  • Kabul edilen posterlerin baskıları da 5 Haziran 2024 günü mesai bitiminde  “docomomo_tr Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu III Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri, TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ziya Gökalp Caddesi No: 48 06420, Kolej Çankaya /ANKARA” adresine ulaşmak üzere posta ile iletilmelidir. Posterler, 160 gr, mat kağıda renkli formatta baskısı gerçekleştirilerek, zedelenmeyecek biçimde gönderilmelidir.

  • Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları iç mekanı tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş hazırlamaları, sunuş dosyalarını (ppt formatında) 5 Haziran 2024 tarihine kadar docomomotrint@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte yüz yüze sunmaları beklenmektedir.

  • Etkinlikte sunuşu yapılan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir.

  • Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, özet kitapçığından çıkartılacak ve bu çalışmalara “sunulan iç mekanlar” listesinde yer verilmeyecektir.

TAKVİM

Poster tanıtım formlarının gönderimi: 26 Nisan 2024         

Poster kabul ilanı: 20 Mayıs 2024

Poster baskılarının gönderimi: 5 Haziran 2024                     

Sempozyum: 10-11 Haziran 2024  

PROGRAM

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ÖZET KİTABI

bottom of page