top of page
Hande%20Atmaca%20Cetin_edited.jpg

HANDE ATMACA
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Hande Atmaca, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin 2009 güz döneminde Erasmus programı ile İtalya’da Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde eğitim gördü. Yüksek Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Bölümü ve Floransa'da bulunan Università degli studi di Firenze, İç mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölümü'nden aldı. 2012-2017 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev aldığı İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Tasarım ve iç mekân tarihi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

bottom of page