top of page
18195105_423555454680005_622027140177296

GÜLİZ ÖKTEM TAŞDEMİR

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Başkent Üniversitesi, GSTMF, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesidir. İç mimarlık ve çevre tasarımı eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türkiye’de Turizm Mimarisi Örneğinin Yerden Bağımsızlık, Yeniden İşlevlendirme ve Kimliksizlik Kavramları Açısından İrdelenmesi başlıklı teziyle, yüksek lisans derecesini aldı. 2018 yılında, aynı üniversitede, Kentin İç Mekânları: Ankara Belleğinde Pasajlar, (1950-1980) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Kentin alternatif hikâyelerini sözlü tarih aracılığıyla çalışmakta, kimlik/anlam/bağlam ilişkilerini tartışmakta, mekân ve sosyal tarih bağlantısı üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Araştırmalarının odağında yer alan mekânı, sözlü tarih yöntemiyle belgenin temini/düzenlenmesi ve oluşturulması amacıyla katmanlı bir çözümleme aracı olarak değerlendirmektedir. Lisansüstü program seviyesinde de mekân ve sözlü tarih ilintili dersler yürütmektedir. Docomomo _Türkiye İç Mekân Komitesi’nde yer alan Taşdemir, TOBB Ekonomi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermeyi faal olarak sürdürmektedir.

bottom of page