top of page

Design History Society Conference [Tasarım Tarihi Topluluğu Konferansı]

Design and Transience [Tasarım ve Geçicilik]

Izmir Institute of Technology/İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Panel: docomomo_tr Interior Design Committee: “Transience as a Challenge in the Modern Turkish Interior” [docomomo_tr İç Tasarım Komitesi: “Modern Türk İç Mekanında Geçicilik”]

 

1. Introduction: Transience as a challenge in the modern Turkish interior [Giriş: Modern Türk iç mekanında bir meydan okuma olarak geçicilik]

Deniz Hasırcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Zeynep Tuna Ultav, Yaşar Üniversitesi

Umut Şumnu, Başkent Üniversitesi

 

2. Transient yet Settled: The Rooms for Tuberculosis Patients in Turkish Sanatoria [Geçici, fakat Yerleşik: Türk Sanatoryumlarında Tüberkülozlu Hasta Odaları]

Cansu Değirmencioğlu, Münih Teknik Üniversitesi

Deniz Avcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

3. Archivist Interior Spaces through Arcades: Reading of an Alternative Interior Historiography [Pasajlar Üzerinden Arşivci İç Mekanlar: Alternatif Bir İç Mekan Tarih Yazımının Okunması]

Güliz Öktem Taşdemir, TED Üniversitesi

Program

bottom of page