20210102_022537.jpg

DENİZ AVCI HOSANLI

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Deniz Avcı Hosanlı 2009 yılında Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (tam burslu) Bölümü'nden bölüm ikinciliğiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon (Kültürel Mirası Koruma) Anabilim (2012) dalında tamamlamış olup, doktorasını 2018 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim dalında “Modern Ulusu Barındırmak: Ankara’da Konut Mimarisinin 1920’lerdeki Dönüşümü” başlıklı çalışmasıyla tamamlamıştır.

 

Çeşitli restorasyon, mimari ve iç mimari projelerinde çalışmış olan Avcı Hosanlı, 2018 – 2022 yılları arasında sırayla I.D. Bilkent Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2022 yılı itibariyle Haliç Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi (Assistant Professor) ünvanıyla çalışmakta, mimarlık tarihi, içmimarlık tarihi, içmimarlık ve çevre tasarımı stüdyoları, çevresel analiz teknikleri ve sinema/mimarlık/mekan üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

 

İlgi alanları, 18. ve 19. yüzyıl geleneksel konut mimarisi ve koruma projeleri; yeniden işlevlendirme (adaptive re-use) yaklaşımıyla kültürel mirası koruma; erken Cumhuriyet döneminin modernleşme sürecinde konut üretimi; konut üretiminin kentsel dönüşüme ve göç dalgaları üzerine etkileri; kullanıcı ve üretici odaklı konut üretiminin belgelenmesi; tarihi yapılarda süregelen mekânsal dönüşüm; sinemasal temsil yoluyla mimarlığı anlamak; ve modern iç mekanlar olarak sıralanabilir. 2020 yılı itibariyle “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” araştırma projesinde çalışmakta ve “docomomo_tr İç Mekân” Komitesi’nde komite üyesi olarak faaliyet göstermektedir.